พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565


งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอพระพรจากพระเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
โดย...คุณพ่ออัครเดช  วงค์อนันต์  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา  เทพกอม  ผู้อำนวยการ
ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  ผู้จัดการ  ภราดาคมสันต์  หมูนคำ  รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  ผู้แทนครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ พ่ออัครเดช  วงค์อนันต์ ได้อวยพรเข็มวิทยฐานะ เพื่อนำไปประกอบพิธีประดับเข็ม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในวันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ณ  หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep