ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565


ภราดาวิทยา   เทพกอม  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โดยมีคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep