ประชุมคณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565


ภราดาวิทยา  เทพกอม  ผู้อำนวยการ  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการ-คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสมาคมผู้ปกครองฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - พฤษภาคม 2565 และเตรียมจัดแผนการดำเนินงานสมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep