งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565


ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย
ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบ ด้านการแต่งคำประพันธ์ กลอนบทละคร และได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณี กลอนนิราศ นิทานพื้นบ้านอีกมากมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดงาน 
"สดุดีวันสุนทรภู่" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก 
เห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย ได้พัฒนาความคิด ความสามารถ และแสดงออกทางด้านภาษาไทย
ในโอกาสนี้ ภราดาวิทยา  เทพกอม  ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ภราดาคมสันต์  หมูนคำ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระบายสีภาพ คัดลายมือ วาดภาพตัวละคร และการเขียนเรื่องจากภาพ

ในวันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ระดับประถมศึกษา

งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง

Keep