วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เหล่าคณะลูกเสือ - เนตรนารี ผู้บังคับบัญลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน
โดย ภราดาวิทยา  เทพกอม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย
ในวันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง

Keep