ประชุมคณะอนุกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์


ภราดาวิทยา  เทพกอม  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  ภราดาคมสันต์  หมูนคำ  รองผู้อำนวยการ
มาสเตอร์ชูเกียรติ   ไชยทวีวิวัฒน์กุล  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับครู บุคลากรฯ และพนักงาน
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะอนุกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง

Keep