ชมรมคำคม คว้ารางวัลชนะเลิศคำคม "ฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนดาราสมุทร"


          ชมรมคำคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคำคม รายการ "ฉลองครบรอบ 75 ปี ดาราสมุทร"  ณ โรงเรียนดาราสมุทร  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2554  ที่ผ่านมา  สามารถคว้ารางวัลมาได้

3  รางวัล  (จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 ทีม)  ดังนี้

          1.  ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับโล่รางวัล  พร้อมทุนการศึกษา  5,000  บาท  เด็กหญิงศิรภัสสร   กรกระโทก    คู่กับ  เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ดีชื่่น

          2.  รองชนะเลิศลำดับที่  1  ได้รับทุนการศึกษา  3,000  บาท     เด็กหญิงภัทรสุดา   เขียวเกษม   คู่กับ   เด็กหญิงปมัยชยา         เลขนอก

          3  รองชนะเลิศลำดับที่  2  ได้รับทุนการศึกษา  2,000  บาท      เด็กหญิงสุพรรษา   อินจำนง       คู่กับ   เด็กชายวงศ์พราหมณ์   วงศ์จำปา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 313 ครั้ง

Keep