ชนะเลิศคำคม ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


          ชมรมคำคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมแข่งขันคำคม รายการ "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555"  

จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 24-25  พฤศจิกายน  2555  ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาบางนา  กรุงเทพฯ  มีผลการแข่งขันดังนี้

          1.  ชนะเลิศคำคม ระดับ ม.ต้น  ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุารี  พร้อมทุนการศึกษา ด.ญ. ปมัญชยา   เลขนอก  คู่กับ  ด.ญ.พิมพ์สิรี     เพชรวิจิตร (สาธิตเกษตรฯ)

          2.  รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  ด.ญ. ธันยากานต์     โชติธนะจารุวัชร์     คู่กับ   ด.ญ. กุศมา  โจบี   สิงห์ทอง

          3.  รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  ด.ญ. อรญา    วิเศษหมื่นไวย   คู่กับ  ด.ญ. ทิพธารพร     สุวรรณภักดี

          4. รองชนะเลิศ  ลำดับที่ 1 ระดับ ม.ปลาย  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา   นางสาวณัฏฐณิชา    ดีชื่น      

          5.  รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ถ้วยคะแนนรวมโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 474 ครั้ง

Keep