ชนะเลิศคำคม "พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556"


          ชมรมคำคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชนะเลิศคำคม ม.ต้น  และ  ม.ปลาย  จากการเข้าร่วมแข่งขันคำคมรายการ "พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่ 4   และ  คำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556"  จัดโดย

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุแห่งประเทศไทย  ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  26-27  มกราคม  2556  ที่ผ่านมา  ผลการแข่งขันมีดังนี้

          1.  ชนะเลิศคำคม รุ่น  ม. ต้น ประเภททีมหญิง  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  3,000   บาท    เด็กหญิงอรญา    วิเศษหมื่นไวย

          2.  รองชนะเลิศลำดับที่  1  คำคม รุ่น  ม.ต้น  ประเภททีมหญิง  ได้รับถ้วยเกีรยติยศ  พร้อมทุนการศึกษา   1,500  บาท  เด็กหญิงธันยากานต์   โชติธนะจารุวัชร์    คู่กับ  เด็กหญิงกุศมา  โจบี   สิงห์ทอง

          3.  รองชนะเลิศลำดับที่  2  คำคม รุ่น  ม.ต้น  ประเภททีมหญิง  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  1,000  บาท  เด็กหญิงปมัญชยา   เลขนอก

          4.  ชนะเลิศคำคม รุ่น  ม.ปลาย  ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์  พร้อมที่พัก   นางสาวณัฏฐณิชา   ดีชื่น

          5.  รองชนะเลิศลำดับที่  1  คำคม  รุ่น  ม.ปลาย  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  1,500  บาท   นางสาวศิรภัสสร   กรกระโทก

          6.  รองชนะเลิศลำดับที่  2 ถ้วยคะแนนรวมโรงเรียน   รุ่น  มัธยมศึกษาตอนปลาย   ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา  1,000  บาท 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 394 ครั้ง

Keep