ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ช่วงชั้นที่ ๑-๔   ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๔  

“เมืองแพร่เกมส์”  ระหว่างวันที่  ๒๘ มกราคม –  ๕  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ จังหวัดแพร่ 

จัดโดยกรมพลศึกษาและจังหวัดแพร่  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย กีฬาหมากล้อม 

ได้แก่  เด็กชายสันต์ภพ  สันติดชติตระกูล  ได้รับเหรียญรางวัล  พร้อมใบประกาศนียบัตร 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1183 ครั้ง

Keep