To Be Number One กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด "เป็นหนึ่งได้ไม่พึ่งยาเสพติด"


วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม To Be Number One  "เป็นหนึ่งได้ไม่พึ่งยาเสพติด" เป็นโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรวดี  ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการ  
โดย...ภราดา ดร.มณฑล   ประทุมราช  เป็นประธานในพิธี และได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม To Be Number Oneจำนวนผู้อ่าน 397 ครั้ง

Keep