ค่ายผู้นำนักเรียน (ACN Leadership Camp)


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดให้มีการเข้าค่ายผู้นำนักเรียน (ACN Leadership Camp) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในด้านความเป็นผู้นำ พัฒนาการเป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
การเข้าค่ายในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 131 คน  โดย...ภราดาศิริชัย   ผังรักษ์   เป็นประธานในพิธี  
ค่ายผู้นำนักเรียนจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่  29 - วันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ค่ายผู้นำนักเรียน (ACN Leadership Camp)โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง

Keep