รองชนะเลิศบทความวิทยาศาสตร์ ฉลาดหา ฉลาดใช้ ปัญญาไทยในวิกฤตพลังงาน


ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยะ  สามิบัติ  นักเรียนชั้น ม.6/3 

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ในการแข่งขันเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ 

ในหัวข้อ "ฉลาดหา  ฉลาดใช้  ปัญญาไทยในวิกฤตพลังงาน" 

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  พ.ศ.2556 

ณ ห้องประชุมชั้น  4  อาคารสำนักงานคณบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep