ชมรมครอสเวิร์ด ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดรายการ Brand’s Crossword Game King’s Cup


ชมรมครอสเวิร์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา

รายการ  Brand’s Crossword Game King’s Cup”  ระหว่างวันที่  13-14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จ.กรุงเทพมหานคร 

ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ  เด็กชายศรอรรจภ์  เอื้อสัมฤทธิผล   ชั้น ม. 2/1  คู่กับ เด็กชาย  ณัฐพงศ์  จักรสาน   ชั้น ม. 2/5 

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 5  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ  เด็กชาย  ตะวันเจมส์ บาร์เวล   ชั้น ม.2/4  คู่กับ  เด็กชาย  ณัฐกิติติ์  ชาลี  ชั้น ม. 2/1

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 6   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นาย  จักรพันธ์ โรจน์พงศ์เกษม  ชั้น ม. 5/5


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 291 ครั้ง

Keep