ผลการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑


          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ช่วงชั้นที่ ๑-๔   ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

เอแม็ทเกม  ในรายการ “Brand’s Crossword Game King’s Cup และ Brand’s Sudoku Thailand International Open”  

ณ สยามพารากอน  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งจัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย 

ผลการแข่งขัน 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

จากการแข่งขันเอแม็ท  เกมต่อเลขคำนวณ  รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับประเทศ

ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  พร้อมของที่ระลึก 

นักกีฬาได้แก่  นายรพีพงศ์  ทับสุวรรณ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 347 ครั้ง

Keep