ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


 วันพฤหัสบดีที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ภราดา ดร.มณฑล   ประทุมราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร"
ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราจำนวนผู้อ่าน 528 ครั้ง

Keep