นักเรียนได้รับรางวัลจากวารสาร ฮ. นกฮูก และวารสารอ่านสนุก


นักเรียนได้รับรางวัลจากวารสาร ฮ. นกฮูก และวารสารอ่านสนุก

          ห้องสมุดได้จัดส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับวารสาร ฮ. นกฮูก และวารสารอ่านสนุก  มีนักเรียนได้รับรางวัล  ดังนี้  

วารสาร "อ่านสนุก" 

๑.  เด็กหญิงอรพรรณ  อินทวี  ชั้น ป.๕/๓  คอลัมน์ "Who am I"  ประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๖  ฉบับที่ ๘๒

๒.  เด็กหญิงสุวภัทร  มีใหม่  ชั้น ป.๔/๓  คอลัมน์  "วาดเส้น เขียนสีมีรางวัล"  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  ฉบับที่ ๙๖

วารสาร "ฮ. นกฮูก"

-  เด็กหญิงปณิดา  หล่อธราประเสริฐ  ชั้น ป.๖/๑  คอลัมน์  "ดินสอและจานสี" ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  ฉบับ ๑๑๐


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 360 ครั้ง

Keep