ร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๖


ร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๖ 

วันพุธ ที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

งานห้องสมุดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ประจำปี ๒๕๕๖

ณ  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา

โดย  ม.พจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง  เป็นผู้ฝึกซ้อม /ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๖จำนวนผู้อ่าน 339 ครั้ง

Keep