การฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาด­อยู่เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะติดต่อกันโดยง่ายหากนักเรียนได้รับเ­ชื้อ และมีอาการเกิดขึ้นจะมีโรคแทรกซ้อนได้  

ทางโรงเรียนจึงได้ประสานกับทางโรงพยาบาลกร­ุงเทพราชสีมา จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย เข้ารับการฉีดวัคซีน

ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 345 ครั้ง

Keep