การประชุมเตรียมความพร้อมแผนอพยพป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๖


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จะดำเนินการซ้อมป้องกันภัคคีภัย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรี­ยบร้อย จึงได้จัดประชุม คณะผู้บริหารฯ คุณครูผู้ควบคุมอาคาร คุณครูหัวหน้าสายชั้น
โดย ได้รับเกียรติจาก....คุณนิยม สวมชัยภูมิ หัวหน้าสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ และเจ้าหน้าที่ป้องกันระงับอัคคีภัย จากสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์
มาให้ความรู้ และคำแนะนำ ก่อนการซ้อมจริง ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง IT Genius ชั้น ๓ อาคารสิรินธร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 331 ครั้ง

Keep