ผู้อำนวยการ อบรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ


ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้อบรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในหัวข้อ "การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ"
โดยชี้แจง เกี่ยวกับ....
การสอนเข้มในชั่วโมงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ (ห้องทุน)
การสอนเข้มในชั่วโมงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
การ ติวเข้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และการติวสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๕๐ น. ณ อาคารคาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 335 ครั้ง

Keep