กิจกรรมค่ายนักข่าวน้อยประจำอัสสัมชัญ


วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ที่ผ่านมางานโสตทัศนูปกรณ์  ฝ่ายบริการ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จัดกิจกรรม ค่ายนักข่าวน้อยประจำอัสสัมชัญ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การนำเสนอและเผยแพร่ข่าวสาร จาก ทีมงานผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (NBT)และศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (รายการเรื่องเล่าเช้านี้) ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีครู-นักเรียน จำนวน ๒๐ คนในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 355 ครั้ง

Keep