ร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ : เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก”


แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ :เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก” โดยจัดการแสดง จำนวน 2 ชุด 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.       ณ บริเวณพลาซ่า  ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ : เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก”จำนวนผู้อ่าน 353 ครั้ง

Keep