ฟิชโช ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฏราชกุมารี


แผนกมัธยม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน รายการ "ฟิชโช  ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฏราชกุมารี" เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คิอเด็กชายกิตติพัทธ์ วงศ์วิวัฒน์ ม.3/3 และเด็กหญิงทิพธารพร สุวรรณภักดี ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น ม.ต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิอนางสาวอรญา วิเศษหมื่นไวย ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น ม.ปลาย โอเพ่น  และนางสาวธันยากานต์ โชติธนะจารุวัชร์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 304 ครั้ง

Keep