รางวัลชนะเลิศลำดับที่ ๔ รายการ Sudoku Youth


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬา

เพื่อการศึกษา Sudoku Youth”  ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ ๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเงิน  ๕๐๐  บาท

คือ เด็กชายตะวันเจมส์  บาร์เวล  ชั้น ม.๒/๕  คู่กับ  เด็กชายณัฐกิติติ์  ชาลี  ชั้น ม.๒/๔


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep