การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ผลปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้คือ

                                                                                                            1. ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์                                                                     ระดับประถมศึกษาตอนต้น     
                                                                                                            2. รองชนะเลิศอันดับ  ๑ โครงงานวิทยาศาสตร์                                              ระดับประถมศึกษาตอนต้น            
                                                                                                            3. รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานวิทยาศาสตร์                                               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
                                                                                                            
4. รางวัลชนะเลิศการเขียนเรื่องสั้นทางวิทยาศาสตร์                                      ระดับประถมศึกษา    
                                                                                                            5. รองชนะเลิศอันดับ ๒ การวาดภาพตามจินตนาการ  ในหัวข้อ ทันโลก  ทันวิทย์  จุดประกายความคิดสู่อาเซียน    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                                            
6. รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันตอบปัญหาสาธารณสุข                        ระดับประถมศึกษา

                                                                                                                                                                     เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556   ที่ผ่านมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 298 ครั้ง

Keep