ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดรายการ “F&N A-Math National”ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือเด็กชายณัฐกิตติ์ ชารี คู่กับ เด็กชายตะวันเจมส์ บาร์เวล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือเด็กชายณัฐพงศ์ จักรสาน คู่กับ เด็กชายศรอรรจภ์ เอื้อสัมฤทธิผล ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 313 ครั้ง

Keep