รางวัลยอดเยี่ยม ตัวแทนภาคอีสาน แข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16


ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth National Software Contest 2014) รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันพุธที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งผลจากการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม (ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สาขา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  "โปรแกรม สมุนไพรเพื่อชีวิต"
(
ไปแข่งขันในรายการ มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2557)

ผู้พัฒนา
นายกรินทร์  สุขชัย  (ม.5/1)
นายปุณยวีร์  ปิยอิสระกุล (ม.6/7)

ครูที่ปรึกษา : นายสมบูรณ์  สุขชัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

รางวัลยอดเยี่ยม ตัวแทนภาคอีสาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16จำนวนผู้อ่าน 435 ครั้ง

Keep