เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

เป็นประธานเนื่องในวันเปิดกองลูกเสือ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน  2557

ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 383 ครั้ง

Keep