ประชุมประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557


ภราดา ดร.มณฑล   ประทุมราช  ผู้อำนวยการ จัดประชุมครูประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมภายในโรงเรียน
ในวันจันทร์ที่  29  กันยายน  พ.ศ.2557  ณ  หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น  4  อาคารสิรินธร  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep