การแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 4


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จัดการแข่งขัน  "ACN Board Game  ครั้งที่ 4" 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย...นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  เป็นประธานในพิธี   
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และภาษาไทย
ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  และได้รับประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน   การแข่งขัน  แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ  Cross Word    A - Math   และ คำคม
ในวันเสาร์ที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 4โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 599 ครั้ง

Keep