พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(22/ธันวาคม/2565 ::
จาก )      
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
(06/กันยายน/2565 ::
จาก )      
การตรวจเยี่ยมระบบประกันคุณภาพ (Stie Visit) จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(26/สิงหาคม/2565 ::
จาก )      
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
(02/มีนาคม/2565 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
(02/มีนาคม/2565 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักพิมพ์เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Cambridge Assessment English – Authorized Platinum Centre และ IDP Education Services
(19/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901 - 2021
(08/ธันวาคม/2564 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอปากช่อง
(19/ตุลาคม/2563 ::
จาก 2563-งานวารสาร-สิ่งพิมพ์)