โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
(18/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564
(22/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
(21/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
(20/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
(19/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
(18/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
(15/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564
(14/มกราคม/2564 ::
จาก 2563-งานประชาสัมพันธ์)