ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์หลังน้ำท่วม
(29/ตุลาคม/2564 ::
จาก 2564-งานระดับชั้น)      
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564
(29/ตุลาคม/2564 ::
จาก 2564-งานระดับชั้น)      
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
(29/ตุลาคม/2564 ::
จาก 2564-งานระดับชั้น)      
มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
(22/มิถุนายน/2564 ::
จาก 2564-งานระดับชั้น)