โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
(17/ธันวาคม/2564 ::
จาก 2564-งานบริหารแผนกธุรการ)