ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการร่วมประขุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 จ.นครราชสีมา
(14/มกราคม/2565 ::
จาก 2564-งานวิเทศสัมพันธ์)      
นักเรียนระดับปฐมวัย และ English Program ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
(14/มกราคม/2565 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
ส่งความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
(05/มกราคม/2565 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา
(05/มกราคม/2565 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ประธานสี รองประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน
(15/ธันวาคม/2564 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901 - 2021
(08/ธันวาคม/2564 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข "เทศกาลคริสต์มาส"
(01/ธันวาคม/2564 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2564
(24/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์)