พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(11/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)      
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเทิดเกียรติพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย
(10/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)      
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 แชมป์ประเทศไทย
(09/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานทรัยากรมนุษย์)      
ประชุมคณะกรรมการวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 55 ปี และฉลองวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
(08/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)      
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
(06/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)      
รองผู้อำนวยการพบนักเรียน ระดับประถมศึกษา
(03/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)      
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(27/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)      
ประชุมคณะอนุกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์
(26/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)