ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการร่วมประขุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 จ.นครราชสีมา
(14/มกราคม/2565 ::
จาก 2564-งานวิเทศสัมพันธ์)