งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่นักเรียนประจำ ACN ประจำปี 2565
(21/ธันวาคม/2565 ::
จาก งานนักเรียนประจำและนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
งานเลี้ยงฉลองวันเกิดนักเรียนประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
(02/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานนักเรียนประจำและนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ (Online)
(09/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานนักเรียนประจำและนักกีฬาโครงการพิเศษ)