อัลบัมภาพที่ 8186    รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลทั่วไป กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์"
อัลบัมภาพที่ 8179    ชนะเลิศ บาสเกตบอล3x3 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์"
<< Back Next >>