อัลบัมภาพที่ 8017    การศึกษาดูงานคณะครูฝ่ายปฐมวัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
อัลบัมภาพที่ 8014    มอบรางวัลกิจกรรม งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
<< Back Next >>