อัลบัมภาพที่ 7808    ส่งความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ (2564-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 7801    ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2564 (2564-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>