อัลบัมภาพที่ 7983    การเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.1 (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 7982    งานห้องสมุดจัดกิจกรรมมาลัยสื่อรักแทนใจ (garland of love) (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>