อัลบัมภาพที่ 7986    กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day (งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)
อัลบัมภาพที่ 7985    พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 55 ปี (งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์)
<< Back Next >>