ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เมื่อวานนี้)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 (เมื่อวานนี้)
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (เมื่อวานนี้)
บรรยากาศการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้น ป.3 (26 พ.ค. 2566)
บรรยากาศการเรียน Phonics ของนักเรียนชั้น ป.1 (26 พ.ค. 2566)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2566 (วาระพิเศษ) (25 พ.ค. 2566)
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 (24 พ.ค. 2566)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” (24 พ.ค. 2566)
ถัดไป