Assumption College Nakhonratchasima
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    เดินทางไกลลูกเสือสามัญ -เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔     0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    งานวิชาการปฐมวัย -     0 543 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๕๓     0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากจีน -     30 มิ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    นักเรียนระดับชั้นประถม 4-6 ร่วมกิจกรรม "อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ" 20     12 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    นักเรียนระดับชั้นประถม 4-6 ร่วมกิจกรรม "อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ" 26     12 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    นักเรียนระดับชั้นประถม 4-6 ร่วมกิจกรรม "อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ" 23     12 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    นักเรียนระดับชั้นประถม 4-6 ร่วมกิจกรรม "อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ" 11     12 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๕๓ 11     12 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    อบรมการใช้โปรแกรม Swis 18     15 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    ขวัญและกำลังใจแด่คุณตา คุณยาย 104     , 31 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์เมืองสามัคคี และ โรงเรียนบ้านคลองทราย 25     , , , , 29 เม.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 33     15 พ.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 35     15 พ.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    เดินเทิดพระเกียรติการกุศล -     6 ก.พ. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    งานวันวิชาการ 45 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 135     9 ก.พ. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    งานวันวิชาการ 45 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 133     9 ก.พ. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    ประชุมการจัดระบบทรัพย์สินโรงเรียน -     8 เม.ย. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    ค่ายผู้นำนักเรียน (ACN Leadership Camp) -     , 2 ก.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 6     28 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล -     , 13 ก.ย. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    จุดเทียนชัยถวายพระพร "วันพ่อแห่งชาติ 2556" 1     6 ธ.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.มณฑล และภราดาอนุชา 2     9 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    พิธีมงคลสมรส " จุรีมาศ ღ อภิชัย " -     24 ก.พ. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    ประชุมพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ที่จะใช้ในปี 2558 11     24 เม.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20     , 6 มิ.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21     , 6 มิ.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 63     , 6 มิ.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 94     , 6 มิ.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    ประชุมประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557 13     1 ต.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)