[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" แด่มิสจินตนา
เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA Asia U18 Championship For Women"20th
รายงานผลสอบโควต้า สอบตรง และ Admission เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
แข่งขันวิชาการในรายการเวทีคนเก่งฯ
สรุปงาน คำคม ปีการศึกษา  2552
การแข่งขันรายการ 50 : 50
IT Genius Club - ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
IT Genius Club - ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Animation) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552
โครงงานวิทยาศาสตร์หัวข้อฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา
IT Genius Club - การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (รอบตัวแทนภาค)
IT Genius Club แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12(ชิงตัวแทนภาคฯ)
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26  รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
แสดงความยินดีกับผู้โชคดีรางวัลคริสต์มาส
Merry Christmas 2009
ผลการสอบคณิตศาสตร์  ( สสวท. )  ประจำปีพ.ศ.2552
IT Genius Club ออกค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552
IT Genius Club ถ่ายทำในรายการ Princess Diary ช่วงบันทึกความฝัน
IT Genius Club - การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552
IT Genius Club - การเข้าร่วมถ่ายทำในรายการ Princess Diary
การแข่งขันทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (สสวท.)ป.3,ป.6
EP Participates in "I Love Math" Activity
๑ เหรียญ ๑ คำอธิษฐานเพื่อในหลวง
IT Genius Club จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่โปรแกรมลดภาวะโลกร้อน
คณะผู้บริหาร  เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดตามการจัดทำหลักสูตรฯ ระหว่าง ACN+ACU
ตรวจประเมินฯ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ประชุมอนุกรรมการฯ จัดทำร่างวิทยฐานะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    “  กิจกรรมธนาคารความดี  ”
การประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เชิญประชุมผู้รับผิดชอบการแข่งขันกรีฑาเครือฯ
การประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
สบย.8 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ประกวดภาพสัญลักษณ์(โลโก้)โครงการกำลังใจ
ผลการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1
คุณครูศึกษาต่อปริญญาโท ปีการศึกษา 2552
การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์3-4
ชนะเลิศการแข่งขันในรายการเวทีคนเก่งทางกองทัพบกช่อง 5
กำหนดการเดินทางกลับของครูที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
สัมมนาร่วม ACN+ACU
สัมมนาสะท้อนผลการตรวจติดตาม BSG
การประชุมความคืบหน้าระบบ SWIS
ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดและต่อต้านเครือข่ายยาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ 
อัสสัมชัญโคราชเห็นด้วย รัฐบาลเพิ่มอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
ประชุมงานกรีฑาเครือฯ
ฉลองอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
ผลงานนักเรียนแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
พิธีลงนามสัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต 15 Mbps
ถ่ายภาพหมู่นักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|