[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม LA
ภาพตรวจประเมิน MCS
ชนะเลิศการประกวดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC2009) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่ายเสริมสร้างระเบียบวินัย
ค่ายฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก ประจำปี 2551
การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา รอบ 3
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 - IT Genius Voluntary Camp 2008
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้โควต้าศึกษาต่อ สาขาแอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศ AUSTRALIA
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ลิปตพัลลภ คัพ ครั้งที่ 1"
สรุปงานพัฒนาบุคลากร เดือนตุลาคม 2551
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6
นักเรียน IT Genius Club คว้ารางวัลอันดับ 4 ของประเทศ การผลิตสารคดีเชิงข่าว KWN 2008
รายงานผลการแข่งขัน กืฬาครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
MBAC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผลงานนักเรียน IT Genius Club ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงการ - National Software Contest 2009
ผลงานนักเรียน IT Genius Club ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1) - The 5th Microsoft IT Youth Challenge 2008
เยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551
กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7
ครูแม่พิมพ์ของแผ่นดินไทย
ตารางการแข่งขันกีฬาครูฯ แต่ละประเภท
คนเก่งของเรา!!!
ผลการแข่งขันทางวิชาการ (ภายนอก) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศผลการจับฉลากแบ่งสายกีฬาครูสัมพันธ์ฯ
นักเรียน IT Genius Club คว้ารางวัลชนะเลิศผลิตสารคดีเชิงข่าว ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรียน IT Genius Club บันทึกเทปรายการ  Mega Clever
นักเรียน ม.4 เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา
รายการ Mega Clever ช่อง 9 สัมภาษณ์นักเรียนชมรม IT Genius Club
ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 11,111 รูป
มอบเครื่องพิมพ์ดีดให้กับโรงเรียนโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในรายการเวทีคนเก่ง เดอะแชมเปี้ยน
คณะกรรมการตรวจและพิจารณาการขออนุญาตขยายชั้นเตรียมอนุบาลและคณะกรรมการตรวจหอพักโรงเรียน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯมาตรวจสอบบัญชีแผนกการเงิน
Admissions  Changed
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2551
ร่วมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2550
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
เชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู
ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2551
ส่งคณะครูศึกษาต่อ ณ ประเทศ canada
คณะครูเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา
พิธีเสกอาคาร "ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่"
กำหนดการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2551
ทัศนศึกษาครู  วันที่  11-12 พฤษภาคม 2551
กำหนดการจำหน่ายหนังสือ และเครื่องแบบนักเรียน
ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายแฟนต้ายุวฑูต  2551
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|