[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี
ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท รักษาความปลอดภัยไอยรา ซิเคียวริคอร์
ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อมีคาแอลเฉลียว วาปีกัง
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (AZ)
การบริการสถานที่ในการประชุมสรุปข้อมูลนักเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา มอบข้าวสารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่คณะครู
กิจกรรม Online IELTS Mock Test
เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้น ม.6
กิจกรรม IELTS Orientation Online ผ่านระบบ Zoom Application
การมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยระบบ "DRIVE THRU"
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล ได้รับรางวัล "การแข่งขันกอล์ฟ Thailand Junior Development Tour"
อัสสัมชัญปันสุข สู่ชุมชนเซนต์เมรี่
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญฯ ปันสุขให้กับพนักงาน
พิธีสดุดีถวายเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
ตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564
คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
กิจกรรมเคารพธงชาติ ในสถานการณ์ COVID-19
Welcome back to School ระดับประถมฯ-มัธยมฯ กลุ่มที่ 2
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แนะนำแนวทาง มาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประชุมผู้ปกครองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2564
การจำหน่ายหนังสือเรียน ด้วยบริการแบบระบบ "DRIVE THRU" ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Genius STEAM"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "นักประดิษฐ์น้อย"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Little Chef" กลุ่มที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา" ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Cover Dance"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "ว่ายน้ำ"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "ฟุตบอล"
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course) แผนก English Program
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Little Chef" กลุ่มที่ 2
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน (ACN Summer Course 2021) ระดับปฐมวัย
กิจกรรม "แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่"
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 51)
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ

    1 2 3 4  >   >|