[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล
นักเรียนระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการร่วมประขุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 จ.นครราชสีมา
นักเรียนระดับปฐมวัย และ English Program ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
TERAM CUP 2021 3X3 Basketball Tournament
ส่งความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ประธานสี รองประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901 - 2021
ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข "เทศกาลคริสต์มาส"
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2564
การเปิดเรียน ของนักเรียนระดับปฐมวัย ภายใต้มาตรการการ "ACN Sandbox Safety Zone"
การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
IELTS Online Workshop สำหรับนักเรียนและครู
การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับประถมฯ และมัธยมฯ
พิธีขอพรแม่พระอัสสัมชัญ ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญฯ เปิดภาคเรียน
คณะครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ATK)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเยี่ยม ให้กำลังใจ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญฯ
รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี (เข็มที่ 2)
การตรวจประเมินมาตรการ "SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL"
Big Cleaning Day ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์หลังน้ำท่วม
ขอขอบคุณ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และ สยามแม็คโครนครราชสีมา
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2564
รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี
ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท รักษาความปลอดภัยไอยรา ซิเคียวริคอร์
ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อมีคาแอลเฉลียว วาปีกัง
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (AZ)
การบริการสถานที่ในการประชุมสรุปข้อมูลนักเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา มอบข้าวสารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่คณะครู
กิจกรรม Online IELTS Mock Test
เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้น ม.6
กิจกรรม IELTS Orientation Online ผ่านระบบ Zoom Application
การมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยระบบ "DRIVE THRU"
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญพัตต์ สุรอารีย์กุล ได้รับรางวัล "การแข่งขันกอล์ฟ Thailand Junior Development Tour"
อัสสัมชัญปันสุข สู่ชุมชนเซนต์เมรี่
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญฯ ปันสุขให้กับพนักงาน
พิธีสดุดีถวายเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
ตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564
คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
กิจกรรมเคารพธงชาติ ในสถานการณ์ COVID-19
Welcome back to School ระดับประถมฯ-มัธยมฯ กลุ่มที่ 2

    1 2 3 4  >   >|